Upadłość konsumencka

Możliwość komentowania Upadłość konsumencka została wyłączona
Upadłość konsumencka

Kto i na jakich warunkach może ogłosić upadłość konsumencką? Upadłość konsumencka to mechanizm dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Głos upadłości konsumenckiej z roku na rok jest coraz głośniejszy. Zalew informacji o niewypłacalności konsumentów doprowadził również do znacznego wzrostu liczby wniosków o wszczęcie tego rodzaju postępowań. Wiele osób zastanawia się, co to znaczy być bankrutem konsumenckim i jakie warunki trzeba spełnić, aby ogłosić upadłość. W dzisiejszym artykule szczegółowo wyjaśnimy, co oznacza upadłość konsumencka. Oto zwięzła wiedza dla każdego, kto rozważa ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka — definicja pojęć

Co oznacza upadłość konsumencka https://klimkowski-kancelaria.pl/10/prawo-upadlosciowe-i-restrukturyzacyjne? Warto wiedzieć, że do polskiego porządku prawnego wprowadzono upadłość konsumencką dla wszystkich niewypłacalnych osób. Podstawowym celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest likwidacja całości lub części długów, których dana osoba fizyczna nie jest w stanie spłacić samodzielnie.

Upadłość konsumencka
Upadłość konsumencka

Rośnie liczba upadłości konsumenckich. Dotyczy to głównie zmian w przepisach dotyczących upadłości konsumenckiej. Dzięki niemu osoby chcące ogłosić upadłość muszą spełnić dużo mniej restrykcyjne warunki niż dotychczas. O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może zdecydować każdy, kto nie prowadzi działalności gospodarczej i pełni jakąkolwiek funkcję w jakimkolwiek przedsiębiorstwie. Warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest również to, że posiadamy długi, których nie jesteśmy w stanie spłacić.

Do sądu należy analiza, czy wnioskodawca każdego wniosku o upadłość konsumencką jest rzeczywiście niewypłacalny. Oprócz wniosku dłużnika, postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej może zostać wszczęte również na wniosek wierzyciela. Ogłaszając upadłość konsumencką dłużnik może zacząć życie od nowa bez zaciągania ogromnych długów. W większości przypadków upadłość konsumencka oznacza umorzenie wszystkich długów dłużnika.

Konsument prawnie upadły

Co oznacza prawnie upadłość konsumencka? Aktem prawnym regulującym upadłość konsumencką jest ustawa uchwalona 28 lutego 2003 r. zwana Kodeksem upadłościowym. W ciągu ostatnich kilku lat przepisy były często nowelizowane. Dokument precyzuje, komu iw jakich okolicznościach przysługuje prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wspomniano również o wszystkich konsekwencjach prawidłowego przeprowadzenia procesu upadłościowego.

Ostatnia nowelizacja prawa upadłościowego miała miejsce w 2019 roku, a zmienione warunki weszły w życie od marca 2020 roku. Dzięki tej zmianie dłużnicy mogą łatwiej złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Od 2020 roku wszyscy dłużnicy będą mogli ogłosić upadłość konsumencką – nawet ci, którzy z pełną świadomością zaciągnęli długi. Wcześniej tylko ci, którzy nieświadomie przyczynili się do kłopotów finansowych, mogli ogłosić upadłość konsumencką.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej – dokładne liczby

Jak działa ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Jaka jest cena? Co oznacza upadłość konsumencka? Podstawowe rzeczy, które należy wiedzieć: Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w sądzie. Opłata za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 zł. Do tego trzeba będzie doliczyć koszt usług kancelarii prawnej, która może w naszym imieniu sporządzić takie pismo. W postępowaniu upadłościowym sąd rozstrzygnie, czy i jaką część długu można umorzyć oraz jakie należności finansowe dłużnik ma jeszcze do zapłacenia wierzycielom.

Jeżeli dana osoba zostaje ogłoszona upadłością tylko w odniesieniu do części swoich długów, sąd ustala szczegółowy harmonogram spłat, zgodnie z którym dłużnik musi spłacić całość długu. Również w tym przypadku sąd nakazuje sprzedaż całego istniejącego majątku należącego do konsumenta. Oznacza to, że mieszkania, samochody lub inne przedmioty wartościowe, które wcześniej należały do ​​konkretnej osoby fizycznej, zostaną skonfiskowane w celu pokrycia długów finansowych wobec wierzycieli.

Trzeba wiedzieć, że upadłość konsumencka bynajmniej nie oznacza całkowitego umorzenia długów. Może to być dość złożony proces, który wymaga również wielu wyrzeczeń ze strony dłużnika. Jeśli mamy problemy finansowe, ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie powinno być pierwszym rozwiązaniem, na które się decydujemy. Istnieje wiele innych sposobów na wyjście z wszelkiego rodzaju długów. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego prawnika, który pomoże nam znaleźć najlepsze dla nas rozwiązanie i raz na zawsze wyciągnąć nas z długów.

Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl