Jak zgłosić się na leczenie odwykowe

Możliwość komentowania Jak zgłosić się na leczenie odwykowe została wyłączona
Jak zgłosić się na leczenie odwykowe

Jak zgłosić się na leczenie odwykowe: współcześnie problem uzależnień, szczególnie alkoholowych, narkotykowych, behawioralnych nabiera bardzo dużego znaczenia, ponieważ często z tego powodu cierpią także bliscy. Tutaj oczywiście ważna jest pomoc lekarzy z ośrodka odwykowego, którzy wiedzą, jak postępować z tą specyficzną chorobą i jak motywować pacjenta w leczeniu nałogu. Ośrodek leczenia uzależnień zapewnia kuracje terapeutyczne zgodnie z kartą praw pacjenta i kodeksem etyki. Tutaj osoba zgłaszająca się na leczenie sama decyduje o długości jego trwania..

Jak zgłosić się na leczenie odwykowe?

Leczenie odwykowe może być prowadzone zarówno w publicznych i prywatnych ośrodkach leczenia uzależnień. W pierwszym przypadku oferowana jest terapia stacjonarna, leczenie realizowane na oddziale dziennym oraz terapia stacjonarna. Aby skorzystać z tego rodzaju leczenia trzeba wykazać się skierowaniem lekarskim do zakładu psychiatrycznego lub posiadać sądowy nakaz leczenia uzależnienia.

W drugim przypadku leczenie odwykowe prowadzone jest w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień i obejmuje zestaw środków mających na celu rozwiązanie problemów fizjologicznych i psychologicznych pacjenta, a także jego adaptację społeczną po ukończeniu kursu. Aby zgłosić się na leczenie odwykowe, wystarczy zadzwonić do ośrodka, przedstawić problem i umówić się na konsultację, podczas której lekarz nakreśli przebieg terapii.

Ośrodek odwykowy zapewnia osobom uzależnionym detoks. Można skorzystać z konsultacji lekarza medycyny i/lub lekarza psychiatry, badań diagnostycznych krwi i moczu. Leczenie uzależnień w tym ośrodku trwa od 4 do 24 tygodni. Specjaliści opracowali unikalną metodę eliminacji przyczyn i skutków wystąpienia choroby oraz pomoc w rozpoczęciu życia bez alkoholu, narkotyków itp. Cały ten proces nie jest łatwy i wymaga aktywnego udziału krewnych i bliskich pacjenta. Jednak uzyskane wyniki dobrze skoordynowanej pracy zespołowej i zastosowania nowoczesnych metod detoksykacji i terapii są doskonałe.

Czy uzależnienie można wyleczyć?

Jak zgłosić się na leczenie odwykowe
Jak zgłosić się na leczenie odwykowe

Pojawienie się uzależnienia od alkoholu jest zawsze katastrofą dla rodziny i przyjaciół. Najczęściej nikt nie wie o rozwoju choroby, a wynik jest zaskoczeniem. Jest mało prawdopodobne, aby ktoś z bliskich podejrzewał, że zamiłowanie do piwa czy koniaku doprowadzi do uzależnienia. Pierwszym krokiem na drodze do uzdrowienia jest trudne przyznanie się do problemu. To ważne, ponieważ najwyższą skuteczność terapii uzyskuje się tylko wtedy, gdy pacjent jest świadomy istniejącego uzależnienia i wykazuje chęć pozbycia się nałogu.

Bez względu na płeć pacjenta terapia powinna obejmować pełen zakres działań eliminujących problem. Najlepsze efekty daje pobyt w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień, ponieważ stosowane są wszelkie możliwe środki, które łącznie prowadzą do skutecznego rezultatu. W naszym ośrodku proces odwykowy przebiega sprawnie, ponieważ pacjenci mogą skorzystać nie tylko z leczenia farmakologicznego, psychoterapii, ale również mają możliwość przebywania w miejscu blisko natury. Wiele pacjentów, którzy przeszli skuteczny odwyk i żyją w trzeźwości polecają ośrodek innym osobom. Wszystko to wpływa na skuteczność odbywanej terapii odwykowej, zadowolenia z osiąganych postępów i budowanie relacji z innymi uczestnikami. 

Jakie rodzaje uzależnień leczone są w ośrodku odwykowym?

W tym ośrodku odwykowym leczone jest uzależnienie od: alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, hazardu. A także prowadzona jest terapia uzależnień behawioralnych: gry komputerowe, Internet, zakupy, jedzenie, praca itd. Po uzgodnieniu telefonicznym daty konsultacji lekarskiej odbędzie się spotkanie ze specjalistą, który po analizie problemu i zakresu uzależnienia przedstawi sposób wyjścia z nałogu. Lekarz przedstawi metody leczenia i poinformuje o jego skutkach. Ważne! Psychoterapeuta nie narzuca pacjentowi gotowych rozwiązań, jedynie wskazuje drogi do osiągnięcia sukcesu.

Przez miesiąc pacjent bierze udział w zajęciach edukacyjnych odnoszących się do jego uzależnienia. Będzie uczestniczył w terapii indywidualnej i grupowej, przedstawi swój problem i dowie się o konsekwencjach dalszego pozostania w nałogu. Podejmie pracę nad rozpoznaniem własnego uzależnienia, nauczy się sposobów radzenia sobie np. z głodem alkoholowym a także będzie miał możliwość trenowania odmawiania a także zapobiegania nawrotom. Eksperci uważają, że wysokiej jakości leczenie uzależnień pozwala poradzić sobie ze zgubnym nałogiem i przejść do normalnego życia. Jest to proces składający się z kilku etapów, z których każdy jest źródłem osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.